ASANSÖR RUHSATLANDIRMA

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak uzun yıllardır faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

ASANSÖR RUHSATLANDIRMA

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen her asansör ilgili idareye tescil ettirilir. Tescil başvurusu, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla altmış gün içerisinde söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından yapılır.

Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin bir sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur: (Bütün evraklar suret olarak sunulur. Asılları istenmez.)

Son kontrol ekibimiz ise asansörün projeye uygunluğunu kontrol edip, asansörü eksiksiz bir şekilde müşterimize teslimatını gerçekleştirmektedir.

ruhsatlandirma-resim